Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Avondgebed

Avondgebed

Wanneer de dag zijn deuren sluit
de nacht is aangebroken
mag ik vrijmoedig tot u gaan
met handen naar u uitgestoken.

Uw liefde heeft mij weer bewaard
ik kreeg van u de zegen
door Jezus’ bloed hebt u verklaard
Ik ben er op al je wegen.

Dank u Heer voor deze dag
u hebt hem weer toegevoegd
geef dat ik rustig slapen mag
dan krijg ik nieuwe levensmoed.

Vergeef wat niet was naar uw wil
laat uw Geest mij steeds weer leiden
maak mij uw kind, vertrouwend stil
dan mag ik mij in u verblijden.