Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ina van der Welle

Schizofreen

Schizofreen

Het staat in rode letters
De woorden barsten uit je hoofd
Pas op waar jij je voeten zet
Je wordt van veel beroofd

Je eigen ik willen ze pakken
Ze leggen het in ondiep water
Zo sopt het in de ochtendnevel
Ze geven het terug veel later

Ze pakken al je stille woorden
Die als een slinger jou omringen
Waarmee je zoveel wilde zeggen
Van grote en van kleine dingen

Daar zit je dan het hoofd gebogen
En niemand heeft er oog voor jou
Opgesloten in je eigen toekomst
Blijf jij je eigen ik toch trouw.

En als dan aan de horizon
Het licht verschijnt, na al die nachten
Zucht jij en slaat je armen om me heen
En ik, ik bleef steeds op je wachten

Hij gaf mij een stem

Hij gaf mij een stem

Bergen hoe machtig verheven
Dragen het lied van de Heer
Gods adem kan ze doen beven
Storten als puinhopen neer

Bergen hoe machtig verheven
Zingen het lied van de Heer
Wanneer de winden er zweven
Tussen de rotsen steeds weer

Bergen hoe machtig verheven
Laten mij juichen voor Hem
Die dit alles gemaakt heeft
Gaf mij daarvoor een stem.

Recente reacties