Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ina van der Welle

Strijden met God

Strijden met God

Ik heb gehuild, gestreden
Toen de uitslag kwam
Met God gevochten en gebeden
Heer hoe lang nog , hoe lang?

De Heer gaf mij toen antwoord
Wees maar niet bang
Je gebed heb Ik al verhoord
Voordat je tot me kwam

Hij slaat zijn armen om ons heen
Al is het daag’lijks strijden
Ik weet Hij laat ons nooit alleen
Ook in dit lijden.

De toekomst ligt weer open
Die eens gesloten was
Samen mogen wij die binnen lopen
Stap voor stap, pas voor pas.

Dit gedicht heb ik geschreven n.a.v. de mededeling dat mijn man uitgezaaide longkanker heeft dat naar de mens gesproken niet te genezen is.

Je bent bemind

Je bent bemind

De zon lacht achter de donkere wolken
Maar ik zie hem niet
Mijn ogen zoeken het helder licht
Maar ik vind het niet
De dag lijkt als de nacht zonder sterren
De dromen houden op te bestaan
Wanneer zal er een lichte horizon komen
Waarnaar mijn weg zal gaan
Ik draai mij om en zie mijn lachend kind
Haar toekomst richt zich op die horizon
Waar zij straks haar bestemming vindt
Ik neem haar hand, loop met haar mee
En zie een herder met zijn kudde
Ik zeg hij zorgt voor al zijn schapen
Zo zorg de Heere ook voor jou
Want weet je Hij hoeft nooit te slapen
Hij blijft je altijd trouw
Ik leer door haar dat ‘k moet vertrouwen
En worden als dit jonge kind
Op donkere wolken kun je toch niet bouwen
Maar in Gods licht ben je bemind.

Schizofreen

Schizofreen

Het staat in rode letters
De woorden barsten uit je hoofd
Pas op waar jij je voeten zet
Je wordt van veel beroofd

Je eigen ik willen ze pakken
Ze leggen het in ondiep water
Zo sopt het in de ochtendnevel
Ze geven het terug veel later

Ze pakken al je stille woorden
Die als een slinger jou omringen
Waarmee je zoveel wilde zeggen
Van grote en van kleine dingen

Daar zit je dan het hoofd gebogen
En niemand heeft er oog voor jou
Opgesloten in je eigen toekomst
Blijf jij je eigen ik toch trouw.

En als dan aan de horizon
Het licht verschijnt, na al die nachten
Zucht jij en slaat je armen om me heen
En ik, ik bleef steeds op je wachten

Hij gaf mij een stem

Hij gaf mij een stem

Bergen hoe machtig verheven
Dragen het lied van de Heer
Gods adem kan ze doen beven
Storten als puinhopen neer

Bergen hoe machtig verheven
Zingen het lied van de Heer
Wanneer de winden er zweven
Tussen de rotsen steeds weer

Bergen hoe machtig verheven
Laten mij juichen voor Hem
Die dit alles gemaakt heeft
Gaf mij daarvoor een stem.