Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ina van der Welle

Eeuwigheidsland

Eeuwigheidsland

In het verre land waar vrede heerst
aan de horizon of iets daar buiten
ziet mijn hart een hemels licht
waar gordijnen nooit meer sluiten

waar de nacht geen nacht meer is
maar helder licht schijnt over mensen
Hijzelf verdrijft de duisternis
daar is de mens voor eeuwig wakker

het zwarte kleed is in zijn bloed
gewassen en is zuiver wit
en elke morgen is er weer die gloed
van liefde waar geborgenheid in zit.

In de stilte van de tijd

In de stilte van de tijd

In de stilte van de tijd
leg ik mijn tranen voor Gods troon
ik weet, hij is bevrijd
geborgen in Zijn Zoon

in de stilte van de tijd
zie ik zijn voeten gaan
ze gingen uit de tijd
maar Jezus ging vooraan

in de stilte van de tijd
hoor ik zijn stem weer spreken
Het aardse leven is een strijd.
Maar God is nooit geweken

in de stilte van de tijd
zal ik op Hem vertrouwen
Hij zegt Ik ben er bij
op Mij kun je steeds bouwen.

bij het sterven van mijn lieve man Peter op 12-09-2019

De specht

De specht
Hij klopt en klopt en klopt
maar hoofdpijn krijgt hij niet
Gods schepping, naar Zijn wens
wie dit gelooft en ziet
hij is rijker dan de rijkste mens

Ik heb een zaadje gezaaid

Ik heb een zaadje gezaaid
Ik heb een zaadje gezaaid
een heel klein zaadje.
De regen kwam
heeft het gedrenkt.

Ik heb een zaadje gezaaid
een heel klein zaadje.
De zon kwam
die het warmte schenkt.

Ik zag het zaadje groeien
een plantje als mijn hand.
Op zijn tijd gaf ik het voedsel
zette het midden op het land.

Het zaadje is een boom geworden
het bloeit en geeft vruchten.
Vreugde voor allen
om hem heen.

Laat Heer zo het zaad
gezaaid in ’s mensen hart
groeien, bloeien en
veel vruchten geven.

Bloemen voor mama

Bloemen voor mama

Daar waar het gras een groen tapijt
vormt onder kindervoetjes
zoeken handjes zonder spijt

madeliefjes geel met witte hoedjes
lachen in de zonneschijn
worden straks ten toon gespreid

wat kan er op een lente dag nog mooier zijn:
kindje dat mama met een bloemenpracht verblijdt

De natuur in al zijn glorie

De natuur in al zijn glorie

De koolmees heeft zijn vrouwtje weer gevonden
de natuur bloeit in al zijn liefde op
het nestje wordt gekeurd en goed bevonden

het is lente op en top
straks barsten alle knoppen los

een tapijt van kleuren hangt in de lucht
en in het prille groene bos
zwangert straks vol vreugde de eerste vrucht.

Strijden met God

Strijden met God

Ik heb gehuild, gestreden
Toen de uitslag kwam
Met God gevochten en gebeden
Heer hoe lang nog , hoe lang?

De Heer gaf mij toen antwoord
Wees maar niet bang
Je gebed heb Ik al verhoord
Voordat je tot me kwam

Hij slaat zijn armen om ons heen
Al is het daag’lijks strijden
Ik weet Hij laat ons nooit alleen
Ook in dit lijden.

De toekomst ligt weer open
Die eens gesloten was
Samen mogen wij die binnen lopen
Stap voor stap, pas voor pas.

Dit gedicht heb ik geschreven n.a.v. de mededeling dat mijn man uitgezaaide longkanker heeft dat naar de mens gesproken niet te genezen is.

Je bent bemind

Je bent bemind

De zon lacht achter de donkere wolken
Maar ik zie hem niet
Mijn ogen zoeken het helder licht
Maar ik vind het niet
De dag lijkt als de nacht zonder sterren
De dromen houden op te bestaan
Wanneer zal er een lichte horizon komen
Waarnaar mijn weg zal gaan
Ik draai mij om en zie mijn lachend kind
Haar toekomst richt zich op die horizon
Waar zij straks haar bestemming vindt
Ik neem haar hand, loop met haar mee
En zie een herder met zijn kudde
Ik zeg hij zorgt voor al zijn schapen
Zo zorg de Heere ook voor jou
Want weet je Hij hoeft nooit te slapen
Hij blijft je altijd trouw
Ik leer door haar dat ‘k moet vertrouwen
En worden als dit jonge kind
Op donkere wolken kun je toch niet bouwen
Maar in Gods licht ben je bemind.

Schizofreen

Schizofreen

Het staat in rode letters
De woorden barsten uit je hoofd
Pas op waar jij je voeten zet
Je wordt van veel beroofd

Je eigen ik willen ze pakken
Ze leggen het in ondiep water
Zo sopt het in de ochtendnevel
Ze geven het terug veel later

Ze pakken al je stille woorden
Die als een slinger jou omringen
Waarmee je zoveel wilde zeggen
Van grote en van kleine dingen

Daar zit je dan het hoofd gebogen
En niemand heeft er oog voor jou
Opgesloten in je eigen toekomst
Blijf jij je eigen ik toch trouw.

En als dan aan de horizon
Het licht verschijnt, na al die nachten
Zucht jij en slaat je armen om me heen
En ik, ik bleef steeds op je wachten