Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Davids grote Zoon (lied voor kerst)

Davids grote Zoon

Englen zongen vree op aarde
Halleluja loof de Heer
Zie Zijn Zoon die Hij niet spaarde
Daalde op de aarde neer
Halleluja, halleluja
Eens brengt Hij de vrede weer

Heel de aarde breng Hem ere
Samen met een grote schaar
Van geliefden in de hemel
Breng Hem lof op Zijn altaar
Halleluja, halleluja
Lof zij onze Middelaar.

Kind in Bethlehem geboren
Telg uit Davids oude stam
Laat mij bij uw schare horen
Waarvoor u op aarde kwam
Halleluja, halleluja
Overwonnen heeft het Lam.

Melodie gezang 300 L.v.K. 1973 Eens als de bazuinen klinken