Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Donkere dagen met kerst

Donkere dagen met kerst

De donkere dagen zeggen de zon is verdwenen
Het licht nam een vlucht naar de andere kant
Leg je daarbij neer en geloof dat het wel weer goed komt. Het besef
dat het straks weer lichter wordt geeft lucht aan donkere gedachten
Het leven is soms ook donker, de mens dwaalt in een eigengemaakt cirkel
Geeft voeding aan onbestemde gevoelens onbewust
Maar God zegt in deze donkere tijd vertel ik je een boodschap
Mijn Licht wil ik laten schijnen in jouw leven nu en voor altijd
Zie eens naar de sterren, eens stond er een ster te schitteren
Hij vertelde dat Ik Mijn Zoon naar de wereld zond voor jou
Al sta je nu misschien in de kou, ik laat je nooit alleen
Lees maar in mijn Woord, zoveel verdwaalde mensen hebben het
gehoord en zijn mij gaan aanbidden
Ik blijf in het midden van hen die Mij aanroepen omdat Mijn Zoon
voor hen betaald heeft. Nu zie ik jou schitteren als eens die ster
Schoon gewassen in het bloed van het kind van Bethlehem,
Mijn Zoon.