Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gebed voor mijn kleinkinderen

Gebed voor mijn kleinkinderen

Vader hoor naar mijn gebed
Ik leg mijn woorden voor Uw troon
U die op al Uw kind’ren let
Ik bid U pleitend op Uw zoon

De kinderen van mijn kinderen
Breng ik voor Uw troon
Wil satans werk verhinderen
Ik bid U pleitend op Uw zoon

Geef hen een hart dat U wil eren
In voor- en tegenspoed
Dan zullen zij Uw trouw begeren
Weten dat U hen behoedt

Geef dat ze zich niet schamen
Uw naam te noemen in hun leven
En in hun daden steeds beamen
Ik heb niets te vrezen

Leg Uw armen om hun leven
Bewaar ze groot en klein
U die ze aan ons hebt gegeven
Wil toch ook hun Helper zijn.