Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ik smeek U Heer

Ik smeek U Heer

Heer de satan brult
en gaat tekeer
geef mij geduld
zoals U leert

hij woedt op aard
slaat mensen neer
bind hem met keten
vergeef de mensen Heer

wilt U bekeren
die zijn verblind
want door geweld
lijdt Uw kind

soms wil ik haten
om zoveel leed
maar U gebiedt iets anders
zoals Uw Zoon ook deed.

Heer wil U ontfermen
over al wat leeft
laat liefde overwinnen
zoals U geboden heeft.