Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

In het Lagelanden bos

In het Lagelanden bos

Midden in het lage landen bos
staat een hoge stam
alle dieren weten wel
hoe die stam daar kwam

want heel lang geleden heeft
Moppie hem er neergezet
voor een huisje bovenop
nou dat was een reuzen pret

de dieren klommen af en aan
vierden feest en al zo meer
vrolijk kwam er op te staan
huisje voor het bosverkeer

het werd een drukte van belang
en zoals het in ’t verkeer soms gaat
botsten ze en werden bang
veel werd er gepraat

de dieren durfden niet meer klimmen
het was teveel het werd te vol
er was te weinig plaats vanbinnen
ieder kroop weer in zijn eigen hol

maar op een mooie morgen
zat meneer de uil daar hoog
hij moet voor de rechtspraak zorgen
hij kraste en hij boog

alle dieren kwamen aangerend
wie had er nu iets fout gedaan
Uil heeft zich tot hen gewend
Dit is mijn huis voortaan

Zie je in het Lagelanden bos
Een huisje op een hoge stam
’t is het huisje van meneer de Uil
En jij weet wel hoe ’t er kwam.