Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Machtige God

Machtige God

Trouwe God
wat bent u machtig
Trouwe God
wat bent U groot
U bewoont
een ontoegank’lijk licht
niet blauw, niet geel, niet rood,
met kleuren bent u niet te meten
met woorden niet te vatten,
In daden onbegrijp’lijk
voor ons niet in te schatten.

U die groter bent
dan het heelal
werd aan de mens gelijk
want U verliet
Uw koninkrijk
en werd een kind als wij
zo kocht U ons
van de zonde vrij.

Heer U zegt ons
in uw Woord
eens zul je Mij zien
van aangezicht tot aangezicht
je zult wonen
in het onvergank’lijk licht
je zult stralen
als de zonneschijn
dan zul je
eeuwig bij Mij zijn.