Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Naar het Licht

Naar het Licht

‘k Betreed het grijze pad
wankel en vermoeid
in het donker lag
een struikel op de loer

maar ik kijk niet om
het heeft geen zin
‘k zie aan de horizon
het licht weer stralen

Ik loop mijn weg.
Hij neemt mijn hand
naar het witte Licht
samen vol verwachting.