Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksteren

Pinksteren

Pinksteren, wat een groot feest.
Jezus zendt de Trooster die altijd bij ons zal blijven en ons helpen zal ons leven lang.
Geloven we dat?
Het werd zichtbaar toen op die Pinksterdag.
Allen kwamen kijken wat er aan de hand was.
Ze zagen de vlammen van de Geest.
En wat een wonder, daar stonden de apostelen te spreken.
Ze spraken hun EIGEN taal maar door de werking van de Heilige Geest hoorde IEDEREEN HET IN ZIJN MOEDERTAAL.
Niet de apostelen spraken vele talen maar de Heilige Geest zorgde er voor.
Hij ging voorbij de torenbouw van Babel waar de taalverwarring ontstaan was.
Zo kon het gebeuren dat er velen op die dag de Blijde Boodschap konden verstaan.
Zo konden zij die zich bekeerd hadden de wereld in gaan en in hun taal de Blijde Boodschap doorgeven.
Wat een genade.
Laten wij daar ook mee doorgaan tot het eind der tijden.