Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Tussen de herders

Tussen de herders

Kind van Bethlehem kwam in de nacht
Eeuwen reeds werd Hij verwacht
Redder Israëls, in die stille nacht
Stond een grote engelenpracht
Tussen herders op het veld
Flonkerende Sterren saam gesneld
Eer aan God ze mochten ‘t horen
Eeuwig heil, een kind geboren
Slapend in een arme stal
Teken Gods uit ‘t hoog heelal

Vreugde voor die het geloven
Immanuel wil hen verhogen
Eenmaal zal Hij wederkomen
Ruisend op de wolkenbogen
Eeuwig zal Hij vrede brengen
Nooit meer vluchtelingen.