Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

U hebt mij geplant

geplant

U hebt mij geplant

U hebt mij geplant
ik mocht groeien bloeien
zag mijn nageslacht
maar toen het jonge leven

geknakt werd neergelegd
ging ik van verre staan
en zag het aan
riep hoe lang nog Heer.

U ondersteunde mij
uit de diepten mag ik juichen
eens zal al wat leeft
jubelen U ter eer

want U ontfermt zich
troost uw volk, wast het
rein, witter dan sneeuw
zal ik dan zijn.

Dit gedicht staat in de nieuwste gedichtenbundel “Windkracht twaalf” en is gemaakt bij het schilderij van Kees Aalbers