Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Voorbij de avondkoelte

Voorbij de avondkoelte

Eens was er vrede op aarde
Rust en liefde heersten
In eenheid met God
Steeds Hem ontmoeten
Juist in de avondkoelte
Om met Hem te spreken
Uiting te geven

Maar de mens had niet genoeg
En wilde als God zijn
Nog treurt de schepping
Satan leek de overwinnaar

God zond een verlosser
Eenmaal zal het weer vrede zijn
Zal God bij de mensen wonen
Eeuwig duurt Zijn trouw
Groot is Zijn liefde
Door de geslachten heen

Wonderbare Raadsman
Aan U de eer
Tot in alle eeuwigheden.

Gelukkig is de mens
Over wie Hij zijn heil uitstort
En zijn genade schenkt
Door het offer van Zijn zoon

Immanuel
Straks komt Hij weer.

Bij Micha 6:8a