Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Wanneer angst mijn leven beheerst

Wanneer angst mijn leven beheerst

De dagen duren lang
de uren maken bang
de angst grijpt om mij heen
ik voel mij zo alleen.

Ik kan geen wegen vinden
verloren zijn mijn vrinden
ik zal aan lagerwal geraken
geen vreugd meer smaken.

Mijn hoofd draait als een tol
gedachten zijn op hol
licht is slecht duisternis
nu alles zo onzeker is.

Ik roep het uit kom Heer
breng in mijn lot een keer
U hebt het toch beloofd
voor ieder die gelooft

zult U een herder wezen
dan heb ik niets te vrezen
leer mij in vertrouwen
op uw woord te bouwen.