Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Zijn hemelvaart

Zijn hemelvaart

Wolken dreven door de lucht
droegen Hem die overwon
vertroosting voor wie zucht
wolken dreven door de lucht
de vijand is gevlucht
mijn Herder is mijn Levenszon
wolken dreven door de lucht
droegen Hem die overwon