Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Artaban, de vierde wijze uit het Oosten

Artaban, de vierde wijze uit het Oosten

’s Avonds voor het nachtelijk oog
stond hij als één der wijzen
turend naar de hemelboog
waar hij de ster zag rijzen.

Een ster zo mooi zo waar
wees naar ‘t Judese land
’t geboren Koningskind is daar
met ‘t licht der wereld in zijn hand.

De reis is lang voor Artaban
zijn bezitting heeft hij nu verkocht
robijnen, parels brengt hij voor hem mee
die vol liefde wordt gezocht.

Drieëndertig jaren lang
duurt zijn reis met veel gevaar
komt hij bij het koningskind
maar er staat een rechter klaar.

In een wereld vol van onrecht
heeft de wijze velen reeds bevrijd
nog één parel heeft hij slechts
voor de Koning die nu lijdt.

Het Koningskind dat hij eens zocht
werd een man van lijden
slechts een slavinnetje verzocht
hem, om háár te bevrijden.

Met zijn laatste parel heeft hij toen betaald
zij kwam vrij; de Koning, Hij moest lijden
in zijn keuze voor het arme kind
kon hij de Koning niet bevrijden.

Een last droeg hij steeds met zich mee
maar in zijn laatste uren
zag hij de Koning die hem zei
treur niet zij had veel te verduren.

Jij heb de keus gemaakt ’t is goed
je hebt mijn woord verstaan
want wie iets voor de minste doet
heeft het voor mij gedaan.

Dit gedicht is gebaseerd op een Engelse legende over de 4e wijze.