Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Bij het sterven van een moeder

Bij het sterven van een moeder

Ik moet nu afscheid nemen
jouw tijd is eindeloos geworden
je vreugde zonder grenzen
door de opgestane Heer.

Ik ga nu afscheid nemen
nog even -je moest gaan
je hemelhuis was klaar-
ik blijf nog even staan.

Jouw liefde is verweven met
ons leven, met ons gedeeld
‘t ligt in mijn herinnering
een geschenk van God.

Dag moeder, tot ziens
je mocht de hemel binnengaan
want ‘t offer is volbracht
een troost in mijn verdriet.