Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ik loof U heil’ge God

Ik loof U heil’ge God

Ik loof U om Uw grootheid
ik prijs Uw heil’ge naam
U hebt mij zeer verblijd
ik kan het leven aan.

U geeft mij weer de moed
de wereld in te gaan
met U Heer is het goed
elke morgen op te staan.

Als ik het leven hoor
elk dier heeft zijn geluid
weet ik U zorgt ervoor
en ook voor al het kruid.

Ik mag er op vertrouwen
Uw bouwwerk blijft bestaan
totdat U nieuw gaat bouwen
halleluja, het komt eraan.