Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Kom in mijn hart

Kom in mijn hart

Brandende fakkel
vlammend licht
stormende woorden
op de toekomst gericht.

Zo kwam de Geest
zo wil Hij werken
in jou en in mij
ieder zal ’t merken.

Tot het einde der tijden
zal Hij met ons gaan
in vreugde en lijden
leert Hij ons verstaan

het doel van ons leven
het dienen van Hem
die in ons wil wonen
volg nu Zijn stem