Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Maria’s lied (kerst)

Maria’s lied

Mijn ziel looft nu de Heer
Mijn hart juicht om mijn lot
Nu ik verkoren ben
Door U mijn Heer en God

Uw dienaar wil ik zijn
En elk geslacht voortaan
Looft U van groot tot klein
Om wat U heeft gedaan

Barmhartig is de Heer
Hij toont zijn grote macht
Hij slaat de trotse neer
Geeft de geringe kracht.

Hoe heilig is zijn naam
Hoe groot zijn majesteit
Hij brengt zijn kind’ren saam
Eens naar de eeuwigheid.

(Lukas 1:46 t/m 55)
Melodie: Gezang 294 L.v.K 1973, Laat komen Heer uw rijk