Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksteren

Pinksteren

Feest van vreugde
feest van glorie
Hij die overwon
zond zijn Geest
op het pinksterfeest.

Geest van God
kom in ons midden
werk in onze harten
dan gaat Uw Woord
heel de wereld door.

Geest van wind
Geest van vuur
zet in vlam
heel ons leven
als een lichtend spoor.

Geest van God
kom in ons midden
werk in onze harten
dan gaat Uw Woord
heel de wereld door.

Verlicht ons hart
vertroost ons leven
U de Trooster
kunt ons geven
blijdschap in ons hart.

Geest van God
kom in ons midden
werk in onze harten
dan gaat uw Woord
heel de wereld door.