Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Scheppingslied

Scheppingslied

1e dag
Heer u hebt het al geschapen
Op uw woord treedt het nu aan
Er zij licht zo wonderbaarlijk
Nog geen ster en nog geen maan
Maar de aarde werd gegeven
Dag na dag in zijn bestaan

2e dag
In uw licht mocht d’aard verkeren
Wolken kregen er hun plaats
Dampkring moest het al beheren
Tussen hemel en de aard
Opdat ’t leven straks gegeven
In uw goedheid wordt bewaard.

3e dag
Watervloeden die er waren
Werden zeeën op hun plaats
Vaste grond kwam er op aarde
Voor de planten reeds gemaakt
In het licht door u geschapen
zo formeerde U de aard.

Aarde kon nu vruchten dragen
U had het ertoe bereid
Bloemen bomen en de zaden
Gaf u in uw wijs beleid
U bracht kleuren op de aarde
Eten voor de nieuwe tijd

(4e dag)
Aan de hemel kwamen sterren
Zon en maan zij mochten staan
Om het licht nu te verspreiden
Dat door God reeds was ontstaan
Dag en nacht werd nu gescheiden
Brachten nieuwe tijden aan.

(5e dag)
Zee en lucht zo mooi geschapen
Maar het was nog niet volmaakt
Vogels, vissen God riep, ’t was er
Ieder naar zijn eigen aard
God gaf hen een mooie woning
Zegende toen hun bestaan.

(6e dag)
Er was ruimte op de aarde
Voor de dieren in het veld
Al de grote, kleine schiep hij
Heeft ze op hun plaats gesteld
Leef maar in Mijn mooie schepping
Werd er door God zelf verteld.

Als een kroon op heel zijn schepping
Als een koning in Zijn land
Heeft Hij toen de mens geschapen
Met een wil en met verstand
Om te heersen en te dienen
In het eens volmaakte land.

Willen wij nu nog getuigen
Van de grootheid van de Heer
Voor zijn woorden ons weer buigen
Bidden om geloof steeds meer
Hem de Schepper van het leven
Geven alle lof en eer.

Melodie: gezang 300 L.v.K.(1973) eens als de bazuinen klinken