Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Verdwaald kind

Verdwaald kind

Haar moederhand lag onbewogen
terwijl een slang kroop door haar ziel
‘k heb mij toch steeds voor U gebogen
en zie mij nu hoe ik hier kniel.

De woede maakte van haar meester
haar vuisten balden naar de lucht
ik wil niet dat mijn kind verdwaalt
houd haar dan vast, bevrijd haar ziel.

Ze streed een strijd als Jakob deed
maar haar geloof was nog zo wankel
God zag haar op het randje lopen
Zijn handen had Hij steeds uitgestoken.

Geloof en hoop kwamen weer saam
haar kind geschreven in Gods hand
zou ze vergezellen met haar bede
ze noemde elke dag haar naam.