Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Verlossingslied

Verlossingslied

‘k Loof halleluja Heer der Heren
Uw liefde is oneindig groot
voor allen die zich tot U keren
U red ze van de eeuw’ge dood
hoe heerlijk is uw majesteit
die U voor ons hebt uitgespreid.

U gaf ons Heer uw Zoon ten leven
verlost zijn wij van slavernij
in liefde, wijsheid zo verheven
het teken van uw heiligheid
hoe heerlijk is uw majesteit
die U voor ons hebt uitgespreid.

Wij loven U o Heer der Heren
wij prijzen U die eeuwig zijt
een nieuwe aard zult U formeren
in recht en in gerechtigheid
hoe heerlijk is die werk’lijkheid
die straks voor ons wordt uitgespreid.

Melodie: gez. 479 L.v.k 1973. Aan U behoort o Heer der Heren.