Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Barmhartig is de Heer( naar 2 Joh. :3)

Barmhartig is de Heer

In de stilte van de nacht
Luistert mijn hart naar U
Waar ik het van U verwacht
Spreekt Uw woord ook nu:

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij je zijn
God zal het je schenken
Neem zijn liefde aan, blijf niet buiten staan
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij je zijn
Waarheid en liefde verenigd in de Heer
Daalt in de harten neer van zijn kindren groot en klein
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij je zijn.

Ik kom tot U mijn Redder
Mijn Heiland en mijn Heer
Niets kan mij van U scheiden
Eens keer ik tot U weer.

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij mij zijn
God zal het mij schenken
‘k Neem zijn liefde aan, ‘k blijf niet buiten staan
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij mij zijn
Waarheid en liefde verenigd in de Heer
Daalt in de harten neer van zijn kindren groot en klein
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij mij zijn.

(naar 2 Johannes vers 3)

uit de bundel: Waar vind je geluk?