Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Is Gods genade genoeg?

Is Gods genade genoeg?

Je ziet ze soms gaan. De een kan niet lopen en zit in een rolstoel. De ander is blind. Een derde heeft het verstandelijke vermogen van een kind, een volgende heeft een ziekte waarvan hij/zij weet dat hij niet beter wordt. Ik zou nog wel even door kunnen gaan.

We weten het o zo goed. Het is allemaal het gevolg van de zonde die in de wereld gekomen is.

We zijn er allemaal mee besmet en in ons hart willen we God niet dienen als Hij er zelf niet voor zorgde. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken geweest die moesten aantonen dat de zonde niet in ons hart zit. Neem bijvoorbeeld het onderzoek van een tweeling waarvan er een in afzondering van alle mensen werd opgevoed om te bewijzen dat de mens in wezen goed is. De onderzoekers moesten erkennen dat het niet zo was maar zochten allerlei uitvluchten.

Als we geconfronteerd worden met ziekte en handicap willen we graag dat dit verandert. Dat de zieke beter wordt, dat de handicap er niet zou zijn.

Ook Paulus wist hier over mee te praten. Er staat in de bijbel dat Paulus een doorn in het vlees had. Paulus bad de Here om die doorn weg te nemen.

Door de jaren heen zijn er evangelisten geweest die aan gebedsgenezing deden. Ook nu nog zijn er bijeenkomsten van evangelisten die aan gebedsgenezing doen.

Ook horen we steeds vaker van gebedskringen waarin zoveel mogelijk mensen moeten komen om te bidden voor een zieke

Genezen op het gebed komt voor maar niet altijd en niet overal.

De stelling van de meeste gebedsgenezers is als je maar echt gelooft gebeurt ook wat je vraagt.

En als het niet gebeurt?

Vele mensen zijn in de loop der jaren daarin teleurgesteld. Dan vroegen ze zich af is mijn geloof niet groot genoeg?

Vanuit de bijbel leren we echter iets heel anders.

Als Paulus tot de Here bidt om de “doorn” uit zijn vlees weg te nemen geneest God hem niet maar zegt:”Mijn genade is voor jou genoeg”.

Betekent dat, dat Paulus’ geloof niet groot genoeg was?

Nee. De Here wil dat Paulus met zijn lichaam dienstbaar moet zijn in Gods koninkrijk.

In zijn zwakheid wordt Gods kracht openbaar.

De Geest werkt niet alleen door sterke en gezonde mensen maar ook door zwakke voor de maatschappij onbelangrijke mensen.

Gods genade is voor ons genoeg. Al het andere is een extra gave van God.

Mogen wij dan niet bidden om genezing?

We mogen bidden om genezing maar we mogen het God niet af willen dwingen. Ook is dat niet afhankelijk van de hoeveelheid mensen die om de genezing bidt. God zegt immers: “Het gebed van een gelovige vermag veel”. Hij zegt niet “Het gebed van veel gelovigen vermag veel. Wij kunnen er zeker van zijn dat, wat Hij doet, goed voor ons is, daarvoor is Hij onze Vader.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>